Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk

14. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr a Monica Luisa Macovei

zpráva Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

zpráva Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

zpráva Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei a Seán Kelly

zpráva Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Paul Murphy

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí B7-0497/2012
Cristiana Muscardini a Monica Luisa Macovei

Konference o změně klimatu v Dohá (COP 18) B7-0496/2012
Anna Záborská a Elena Băsescu

Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

zpráva Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková a Bernd Posselt

Situace v Gaze RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt a Elena Băsescu

zpráva Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Ryszard Czarnecki

zpráva Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

zpráva Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly a Elena Băsescu

zpráva Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

zpráva Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Ryszard Czarnecki

zpráva João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

zpráva Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 B7-0520/2012
Elena Băsescu a Nicole Sinclaire

Právní upozornění - Ochrana soukromí