Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg

14. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr og Monica Luisa Macovei

Betænkning: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Betænkning: Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei og Elena Băsescu

Betænkning: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei og Seán Kelly

Betænkning: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock og Paul Murphy

Konventionen om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser B7-0497/2012
Cristiana Muscardini og Monica Luisa Macovei

Klimakonferencen i Doha (COP 18) B7-0496/2012
Anna Záborská og Elena Băsescu

Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Betænkning: Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková og Bernd Posselt

Situationen i Gaza RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt og Elena Băsescu

Betænkning: Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt og Ryszard Czarnecki

Betænkning: Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei og Elena Băsescu

Betænkning: Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly og Elena Băsescu

Betænkning: Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei og Elena Băsescu

Betænkning: Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock og Ryszard Czarnecki

Betænkning: João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Betænkning: Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Valg til Europa-Parlamentet i 2014 - B7-0520/2012
Elena Băsescu og Nicole Sinclaire

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik