Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr a Monica Luisa Macovei

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Správa: Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei a Seán Kelly

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Paul Murphy

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - B7-0497/2012
Cristiana Muscardini a Monica Luisa Macovei

Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18) - B7-0496/2012
Anna Záborská a Elena Băsescu

Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov - RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Správa: Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková a Bernd Posselt

Situácia v Gaze - RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt a Elena Băsescu

Správa: Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Ryszard Czarnecki

Správa: Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly a Elena Băsescu

Správa: Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Ryszard Czarnecki

Správa: João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Správa: Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 - B7-0520/2012
Elena Băsescu a Nicole Sinclaire

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia