Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

14. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr och Monica Luisa Macovei

Betänkande Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Betänkande Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei och Elena Băsescu

Betänkande Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei och Seán Kelly

Betänkande Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock och Paul Murphy

Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn B7-0497/2012
Cristiana Muscardini och Monica Luisa Macovei

Klimatkonferensen i Doha (COP 18) B7-0496/2012
Anna Záborská och Elena Băsescu

Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet B7-0498/2012
Elena Băsescu

Betänkande Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková och Bernd Posselt

Situationen i Gaza B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt och Elena Băsescu

Betänkande Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt och Ryszard Czarnecki

Betänkande Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei och Elena Băsescu

Betänkande Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly och Elena Băsescu

Betänkande Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei och Elena Băsescu

Betänkande Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock och Ryszard Czarnecki

Betänkande João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Betänkande Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Valet till Europaparlamentet 2014 - B7-0520/2012
Elena Băsescu och Nicole Sinclaire

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy