Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0503/2012

Συζήτηση :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0464

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

17.2. Η κατάσταση στην Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 και B7-0514/2012

Οι Marc Tarabella, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan, Carl Schlyter και Kristiina Ojuland παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Monica Luisa Macovei και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mitro Repo και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει οι Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου