Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0504/2012

Разисквания :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0465

Протокол
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург

17.3. Положението на мигрантите в Либия
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 и B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen и Kristiina Ojuland представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.3 от протокола от 22.11.2012.

Правна информация - Политика за поверителност