Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0504/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0465

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

17.3. Situationen för migranter i Libyen
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 och B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen och Kristiina Ojuland redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.3 i protokollet av den 22.11.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy