Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2877(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0500/2012

Forhandlinger :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0463

Protokol
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg

18.1. Menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (afstemning)
CRE

Forslag til beslutning B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 og B7-0515/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0500/2012

(erstatter B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 og B7-0515/2012):

stillet af:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan og Potito Salatto for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen
Fiorello Provera, Oreste Rossi og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0463)

Indlæg

Véronique De Keyser havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt L. Da intet medlem havde være imod at tage dette mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik