Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2877(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0500/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0463

Protokoll
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg

18.1. Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0500/2012

(asendades B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan ja Potito Salatto fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;
Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0463)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser esitas põhjenduse L kohta suulise muudatusettepaneku. Kuna ükski parlamendi liige ei olnud vastu, võeti suuline muudatusettepanek vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika