Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2877(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0500/2012

Keskustelut :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0463

Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

18.1. Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0500/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan ja Potito Salatto PPE-ryhmän puolesta;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;
Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0463)

Puheenvuoro:

Véronique De Keyser esitti johdanto-osan L kappaleeseen suullisen tarkistuksen. Koska yksikään jäsen ei vastustanut suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, se hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö