Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2877(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0500/2012

Debatai :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0463

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

18.1. Žmogaus teisių padėtis Irane, ypač masiškai vykdomos mirties bausmės ir neseniai įvykusi tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirtis (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ir B7-0515/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0500/2012

(keičiama B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ir B7-0515/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan ir Potito Salatto PPE frakcijos vardu;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock ECR frakcijos vardu;
Fiorello Provera, Oreste Rossi ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0463)

Kalbėjo:

Véronique De Keyser pateikė žodinį L konstatuojamosios dalies pakeitimą. Kadangi nė vienas Parlamento narys jam neprieštaravo, šis žodinis pakeitimas buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika