Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2877(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0500/2012

Debates :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0463

Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra

18.1. Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve (balsošana)
Stenogramma

Rezolūciju priekšlikumi B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 un B7-0515/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0500/2012

(aizstāj B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 un B7-0515/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan un Potito Salatto PPE grupas vārdā;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;
Charles Tannock ECR grupas vārdā;
Fiorello Provera, Oreste Rossi un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0463).

Uzstāšanās

Véronique De Keyser ierosināja mutisku grozījumu L apsvērumam. Neviens deputāts neiebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, un to pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika