Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2878(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0503/2012

Debatten :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Stemmingen :

PV 22/11/2012 - 18.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0464

Notulen
Donderdag 22 november 2012 - Straatsburg

18.2. Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 en B7-0514/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0503/2012

(ter vervanging van B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 en B7-0514/2012):

ingediend door de volgende leden:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0464)

Juridische mededeling - Privacybeleid