Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2878(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0503/2012

Debaty :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0464

Protokół
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg

18.2. Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 i B7-0514/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0503/2012

(zastępujący B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 i B7-0514/2012):

złożony przez następujących posłów:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan i Ivo Belet w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0464)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności