Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2878(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0503/2012

Dezbateri :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Voturi :

PV 22/11/2012 - 18.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0464

Proces-verbal
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg

18.2. Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 şi B7-0514/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0503/2012

(care înlocuieşte B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 şi B7-0514/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan şi Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0464)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate