Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2878(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0503/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0464

Zápisnica
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg

18.2. Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 a B7-0514/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0503/2012

(nahrádzajúci B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 a B7-0514/2012):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan a Ivo Belet v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler a Marc Tarabella v mene skupiny S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0464)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia