Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0504/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0465

Zápis
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk

18.3. Situace migrantů v Libyi (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0504/2012

(nahrazující B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012):

předložen těmito poslanci:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan a Jean Roatta za skupinu PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0465)

(Návrh usnesení B7-0517/2012 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí