Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2879(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0504/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0465

Protokoll
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg

18.3. Sisserändajate olukord Liibüas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0504/2012

(asendades B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan ja Jean Roatta fraktsiooni PPE nimel;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0465)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0517/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika