Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2879(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0504/2012

Keskustelut :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0465

Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg

18.3. Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0504/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan ja Jean Roatta PPE-ryhmän puolesta;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0465)

(Päätöslauselmaesitys B7-0517/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö