Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2879(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0504/2012

Debatai :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0465

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

18.3. Migrantų padėtis Libijoje (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 ir B7-0519/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0504/2012

(keičiama B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 ir B7-0519/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan ir Jean Roatta PPE frakcijos vardu;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0465).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0517/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika