Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0504/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0465

Zápisnica
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg

18.3. Situácia migrantov v Líbyi (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0504/2012

(nahrádzajúci B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012):

podaný týmito poslancami:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan a Jean Roatta v mene skupiny PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0465)

(Návrh uznesenia B7-0517/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia