Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0504/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0465

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

18.3. Situationen för migranter i Libyen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 och B7-0519/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0504/2012

(ersätter B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 och B7-0519/2012):

inlämnat av följande ledamöter:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan och Jean Roatta för PPE-gruppen;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0465)

(Resolutionsförslag B7-0517/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy