Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Σύμβαση της Χάγης για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 (συζήτηση)
 7.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 (συζήτηση)
 8.Ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική ***I (συζήτηση)
 9.Μέτρα προστασίας της αγοράς της ΕΕ από εισαγωγές με ασυνήθιστα χαμηλή τιμή από την Κίνα, και ιδίως όσον αφορά τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες (συζήτηση)
 10.Η κατάσταση όσον αφορά την Ελλάδα (δήλωση της Επιτροπής)
 11.Δήλωση της Προεδρίας
 12.Υποδοχή
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.3.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I (ψηφοφορία)
  
13.4.Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I (ψηφοφορία)
  
13.5.Σύμβαση της Χάγης για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (ψηφοφορία)
  
13.6.Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (ψηφοφορία)
  
13.7.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) (ψηφοφορία)
  
13.8.Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
13.9.Η κατάσταση στη Γάζα (ψηφοφορία)
  
13.10.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  
13.11.Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση (ψηφοφορία)
  
13.12.Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)
  
13.13.Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές (ψηφοφορία)
  
13.14.Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (ψηφοφορία)
  
13.15.Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ (ψηφοφορία)
  
13.16.Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ψηφοφορία)
  
13.17.Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του μπλόγκερ Sattar Behesthi
  
17.2.Η κατάσταση στην Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine
  
17.3.Η κατάσταση των μεταναστών στην Λιβύη
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του μπλόγκερ Sattar Behesthi (ψηφοφορία)
  
18.2.Η κατάσταση στην Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine (ψηφοφορία)
  
18.3.Η κατάσταση των μεταναστών στην Λιβύη (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1718 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (732 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (874 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (278 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (735 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1833 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου