Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (arutelu)
 7.Kontrollikoja 2011. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 8.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (arutelu)
 9.Meetmed, mille eesmärk on kaitsta ELi turgu Hiinast imporditavate erakordselt madala hinnaga toodete, eelkõige päikesepaneelide eest (arutelu)
 10.Kreeka olukord (komisjoni avaldus)
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  
13.1.Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I (hääletus)
  
13.4.Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I (hääletus)
  
13.5.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (hääletus)
  
13.6.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (hääletus)
  
13.7.Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (hääletus)
  
13.8.Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (hääletus)
  
13.9.Olukord Gazas (hääletus)
  
13.10.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)
  
13.11.ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (hääletus)
  
13.12.Küberjulgeolek ja -kaitse (hääletus)
  
13.13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (hääletus)
  
13.14.Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)
  
13.15.Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform (hääletus)
  
13.16.Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (hääletus)
  
13.17.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm
  
17.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis
  
17.3.Sisserändajate olukord Liibüas
 18.Hääletused
  
18.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm (hääletus)
  
18.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis (hääletus)
  
18.3.Sisserändajate olukord Liibüas (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1718 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (612 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (858 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (602 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1752 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika