Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 (keskustelu)
 7.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2011 esittely (keskustelu)
 8.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntäminen ***I (keskustelu)
 9.Toimenpiteet EU:n markkinoiden suojelemiseksi epänormaalin alhaisesti hinnoitellulta Kiinasta peräisin olevalta tuonnilta (keskustelu)
 10.Kreikan tilanne (komission julkilausuma)
 11.Puhemiehen julkilausuma
 12.Tervetulotoivotukset
 13.Äänestykset
  
13.1.Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.2.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntäminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.3.Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)
  
13.4.Hainevien irrottaminen aluksella ***I (äänestys)
  
13.5.Yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta (äänestys)
  
13.6.Kansainvälisen teleliiton tuleva kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi (WCIT-2012) ja kansainvälisen televiestintäsäännöstön soveltamisalan mahdollinen laajentaminen (äänestys)
  
13.7.Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (äänestys)
  
13.8.Laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut (äänestys)
  
13.9.Gazan tilanne (äänestys)
  
13.10.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (äänestys)
  
13.11.EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus (äänestys)
  
13.12.Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus (äänestys)
  
13.13.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (äänestys)
  
13.14.Neuvottelut EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (äänestys)
  
13.15.Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (äänestys)
  
13.16.Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (äänestys)
  
13.17.Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
17.1.Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema
  
17.2.Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa
  
17.3.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa
 18.Äänestykset
  
18.1.Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema (äänestys)
  
18.2.Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa (äänestys)
  
18.3.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (222 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1718 kb) 
 
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (588 kb) Nimenhuutoäänestykset (860 kb) 
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (592 kb) Nimenhuutoäänestykset (1758 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö