Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (złożone projekty rezolucji)
 5.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (złożone projekty rezolucji)
 6.Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (debata)
 7.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2011 (debata)
 8.Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej ***I (debata)
 9.Środki ochrony rynku UE przed rażąco niskimi cenami produktów importowanych z Chin, w szczególności paneli fotowoltaicznych (debata)
 10.Sytuacja Grecji (oświadczenie Komisji)
 11.Oświadczenie Przewodniczącego
 12.Oficjalne powitanie
 13.Głosowanie
  13.1.Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  13.2.Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  13.3.Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich ***I (głosowanie)
  13.4.Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków ***I (głosowanie)
  13.5.Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (głosowanie)
  13.6.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (głosowanie)
  13.7.Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (głosowanie)
  13.8.Rozszerzenie: polityka, kryteria i interesy strategiczne UE (głosowanie)
  13.9.Sytuacja w Gazie (głosowanie)
  13.10.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  13.11.Klauzule UE o wzajemnej obronie i solidarności: wymiar polityczny i operacyjny (głosowanie)
  13.12.Cyberbezpieczeństwo i obrona (głosowanie)
  13.13.Rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych (głosowanie)
  13.14.Negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan (głosowanie)
  13.15.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb (głosowanie)
  13.16.Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (głosowanie)
  13.17.Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  17.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego
  17.2.Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan
  17.3.Sytuacja migrantów w Libii
 18.Głosowanie
  18.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego (głosowanie)
  18.2.Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan (głosowanie)
  18.3.Sytuacja migrantów w Libii (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (221 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (1718 kb) 
 
Protokół (239 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (592 kb) Głosowanie imienne (885 kb) 
 
Protokół (254 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (700 kb) Głosowanie imienne (1754 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności