Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (ingivna resolutionsförslag)
 5.Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (ingivna resolutionsförslag)
 6.Valet till Europaparlamentet 2014 (debatt)
 7.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2011 (debatt)
 8.Beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder vad gäller den gemensamma handelspolitiken ***I (debatt)
 9.Åtgärder för att skydda EU:s marknad från import av produkter från Kina till ovanligt låga priser, särskilt solcellspaneler (debatt)
 10.Situationen beträffande Grekland (uttalande av kommissionen)
 11.Uttalande av talmannen
 12.Välkomsthälsning
 13.Omröstning
  
13.1.Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder vad gäller den gemensamma handelspolitiken ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (omröstning)
  
13.4.Avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg ***I (omröstning)
  
13.5.Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (omröstning)
  
13.6.Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (omröstning)
  
13.7.Klimatkonferensen i Doha (COP 18) (omröstning)
  
13.8.Utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen (omröstning)
  
13.9.Situationen i Gaza (omröstning)
  
13.10.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
13.11.EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa aspekter (omröstning)
  
13.12.It-säkerhet och it-försvar (omröstning)
  
13.13.Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll vid klimatstyrda kriser och naturkatastrofer (omröstning)
  
13.14.Förhandlingar om ett utvidgat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (omröstning)
  
13.15.Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
  
13.16.Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (omröstning)
  
13.17.Valet till Europaparlamentet 2014 (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Människorättssituationen i Iran, särskilt massavrättningar och bloggaren Sattar Beheshtis död nyligen
  
17.2.Situationen i Burma, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine
  
17.3.Situationen för migranter i Libyen
 18.Omröstning
  
18.1.Människorättssituationen i Iran, särskilt massavrättningar och bloggaren Sattar Beheshtis död nyligen (omröstning)
  
18.2.Situationen i Burma, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine (omröstning)
  
18.3.Situationen för migranter i Libyen (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (219 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1718 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (707 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (884 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (591 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1754 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy