Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 247k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale (propuneri de rezoluţie depuse)
 6.Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)
 7.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pentru 2011 (dezbatere)
 8.Acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună ***I (dezbatere)
 9.Măsuri de protecție a pieței UE împotriva importurilor de origine chineză la prețuri excesiv de mici, în special importul de panouri fotovoltaice (dezbatere)
 10.Situaţia Greciei (declaraţie a Comisiei)
 11.Declaraţia Preşedintelui
 12.Urări de bun venit
 13.Votare
  
13.1.Stocurile de somon de Marea Baltică și pescuitul care le exploatează ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.2.Acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.3.Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I (vot)
  
13.4.Îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor ***I (vot)
  
13.5.Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (vot)
  
13.6.Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale (vot)
  
13.7.Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) (vot)
  
13.8.Extindere: politici, criterii şi interese strategice ale UE (vot)
  
13.9.Situaţia din Fâşia Gaza (vot)
  
13.10.Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)) (vot)
  
13.11.Clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale (vot)
  
13.12.Securitatea şi apărarea informatică (vot)
  
13.13.Rolul politicii de securitate şi apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă (vot)
  
13.14.Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (vot)
  
13.15.Pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal şi reforma PCP (vot)
  
13.16.Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (vot)
  
13.17.Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (vot)
 14.Explications de vote
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
17.1.Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul recent al blogger-ului Sattar Beheshti
  
17.2.Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine
  
17.3.Situaţia migranţilor din Libia
 18.Votare
  
18.1.Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul recent al blogger-ului Sattar Beheshti (vot)
  
18.2.Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine (vot)
  
18.3.Situaţia migranţilor din Libia (vot)
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 20.Decizii privind anumite documente
 21.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 23.Calendarul următoarelor şedinţe
 24.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 48/2012 - Sectiunea III - Comisia (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor referitor la transferurile de credite INF 9/2012 şi INF 10/2012.

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecţiuni la proiectul prezentat de Comitetul Economic şi Social referitor la transferurile de credite INF 3/2012.


4. Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-000159/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein şi Tadeusz Zwiefka, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (B7-0367/2012)

Dezbaterea a avut loc la 19 noiembrie 2012 (punctul 18 al PV din 19.11.2012).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein şi Tadeusz Zwiefka, în numele Comisiei JURI, referitoare la declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (B7-0497/2012).

Vot: punctul 13.5 al PV din 22.11.2012.


5. Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale

Dezbaterea a avut loc la 20 noiembrie 2012 (punctul 14 al PV din 20.11.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann şi Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-12) a Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor și la eventuala extindere a sferei de aplicare a regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Amelia Andersdotter şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-12) a Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor și la eventuala extindere a sferei de aplicare a regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon şi Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Vot: punctul 13.6 al PV din 22.11.2012.


6. Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Alegerile pentru Parlamentul European din 2014

Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Carlo Casini, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, pentru a-şi încheia prima intervenţie, şi Nicole Sinclaire, privind desfăşurarea dezbaterii (Preşedinta a atras atenţia asupra dispoziţiilor aplicabile intervenţiilor la cerere şi întrebărilor adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru).

A intervenit Algirdas Šemeta.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Carlo Casini, în numele Comisia pentru afaceri constituționale, referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (B7-0520/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.17 al PV din 22.11.2012.


7. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pentru 2011 (dezbatere)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Preşedintele Curţii de Conturi) a prezentat raportul anual pentru 2011 al instituţiei din care face parte.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Andrea Češková, în numele Grupului ECR, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Nicole Sinclaire, neafiliată, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy şi Iliana Ivanova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz şi Chris Davies.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

Jörg Leichtfried şi-a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, şi Gianluca Susta.

A intervenit Algirdas Šemeta.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

A intervenit Jörg Leichtfried.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 22.11.2012.


9. Măsuri de protecție a pieței UE împotriva importurilor de origine chineză la prețuri excesiv de mici, în special importul de panouri fotovoltaice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000162/2012) adresată de Vital Moreira, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Măsuri de protecție a pieței UE împotriva importurilor de origine chineză la prețuri excesiv de mici, în special importul de panouri fotovoltaice (B7-0366/2012)

Vital Moreira a dezvoltat întrebarea.

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Daniel Caspary, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Daniel Caspary, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner şi Franck Proust.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Šťastný şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.30 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

10. Situaţia Greciei (declaraţie a Comisiei)

Declaraţie a Comisiei: Situaţia Greciei

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.


11. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie privind Ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor; 25 noiembrie.

A intervenit Sylvie Goulard privind decizia Consiliului European prevăzută pentru ziua în curs referitoare la componența Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.


12. Urări de bun venit

Preşedintele a urat bun venit, în numele Parlamentului, unei delegaţii conduse de preşedinţii celor două camere ale Adunării Federale a Elveţiei, Hansjörg Walter, Preşedintele Consiliului Naţional şi Hans Altherr, Preşedintele Consiliului Statelor, care au luat loc la tribuna oficială.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Stocurile de somon de Marea Baltică și pescuitul care le exploatează ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0446)


13.2. Acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce privește politica comercială comună ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0447)


13.3. Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0448)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

A intervenit, înaintea votării proiectului de rezoluţie legislativă, Pat the Cope Gallagher (raportor), pentru a solicita, în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea raportului în Comisie.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit

Pat the Cope Gallagher, înaintea votării, pentru a solicita ca amendamentul 32 şi propunerea modificată să fie supuse votului prin apel nominal (s-a procedat în acest mod).


13.4. Îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0449)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0449)

Intervenţii

Roberta Angelilli şi Antonello Antinoro, care a clarificat un aspect legat de lista de votare a PPE.


13.5. Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (vot)

Dezbaterea a avut loc la 19 noiembrie 2012 (punctul 18 al PV din 19.11.2012).

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 22 noiembrie 2012 (punctul 4 al PV din 22.11.2012).

Propunere de rezoluţie B7-0497/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0450)


13.6. Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale (vot)

Dezbaterea a avut loc la 20 noiembrie 2012 (punctul 14 al PV din 20.11.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 22 noiembrie 2012 (punctul 5 al PV din 22.11.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0498/2012, B7-0499/2012 şi B7-0506/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0498/2012

(care înlocuieşte B7-0498/2012 şi B7-0499/2012):

depusă de următorii deputaţi: Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE;

Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann şi Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE;

Amelia Andersdotter şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2012)0451)

(Propunerea de rezoluţie B7-0506/2012 a devenit caducă.)


13.7. Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0496/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0452)


13.8. Extindere: politici, criterii şi interese strategice ale UE (vot)

Raport referitor la Extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE [2012/2025(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0453)


13.9. Situaţia din Fâşia Gaza (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 şi B7-0528/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0522/2012

(care înlocuieşte B7-0522/2012, B7-0524/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 şi B7-0528/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser şi Boris Zala, în numele Grupului S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes şi Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0454)

(Propunerile de rezoluţii B7-0523/2012 şi B7-0525/2012 au devenit caduce.)

Intervenţie

Véronique De Keyser a prezentat patru amendamente orale la alineatul 1, respectiv, sub A, și pentru a adăuga un nou considerent Abis și o nouă viză. Nici un membru care sa opus luarea în considerare a amendamentelor orale, au fost selectate.


13.10. Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2012/2138(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0455)


13.11. Clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale (vot)

Raport referitor la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale [2012/2223(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0456)


13.12. Securitatea şi apărarea informatică (vot)

Raport referitor la securitatea și apărarea informatică [2012/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0457)


13.13. Rolul politicii de securitate şi apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă (vot)

Raport referitor la rolul politicii de securitate și apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă [2012/2095(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0458)


13.14. Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (vot)

Raport conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan [2012/2153(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0459)

Intervenţie

Liisa Jaakonsaari (raportoare) care a prezentat un amendament oral la alineatul (2), după punctul m. Întrucât niciun deputat nu s-a opus adoptării amendamentului oral în cauză, acesta a fost reţinut.


13.15. Pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal şi reforma PCP (vot)

Raport referitor la pescuitul costier la scară redusă, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului [2011/2292(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0291/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0460)


13.16. Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (vot)

Raport referitor la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului [2011/2318(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0461)


13.17. Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0520/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0462).


14. Explications de vote

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr şi Monica Luisa Macovei

Raport Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Raport Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu

Raport Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei şi Seán Kelly

Raport Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock şi Paul Murphy

Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii - B7-0497/2012
Cristiana Muscardini şi Monica Luisa Macovei

Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) - B7-0496/2012
Anna Záborská şi Elena Băsescu

Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor cu privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicații internaționale - RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Raport Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková şi Bernd Posselt

Situaţia din Fâşia Gaza - RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt şi Elena Băsescu

Raport Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt şi Ryszard Czarnecki

Raport Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu

Raport Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly şi Elena Băsescu

Raport Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu

Raport Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock şi Ryszard Czarnecki

Raport João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Raport Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 - B7-0520/2012
Elena Băsescu şi Nicole Sinclaire


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.15, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

16. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


17. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 20.11.2012)


17.1. Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul recent al blogger-ului Sattar Beheshti

Propuneri de rezoluţii B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 şi B7-0515/2012

Raül Romeva i Rueda, Jaroslav Paška, Véronique De Keyser, Struan Stevenson, Sari Essayah, Paul Murphy şi Kristiina Ojuland au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis şi Charles Tannock.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Edit Bauer, Bogusław Sonik, Zita Gurmai, Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Seán Kelly, Mitro Repo, Elena Băsescu şi Ryszard Czarnecki.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.1 al PV din 22.11.2012.


17.2. Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine

Propuneri de rezoluţii B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 şi B7-0514/2012

Marc Tarabella, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan, Carl Schlyter şi Kristiina Ojuland au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Monica Luisa Macovei şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mitro Repo şi Sari Essayah.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.2 al PV din 22.11.2012.


17.3. Situaţia migranţilor din Libia

Propuneri de rezoluţii B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 şi B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen şi Kristiina Ojuland au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.3 al PV din 22.11.2012.


18. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


18.1. Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul recent al blogger-ului Sattar Beheshti (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 şi B7-0515/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0500/2012

(care înlocuieşte B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 şi B7-0515/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan şi Potito Salatto, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR;
Fiorello Provera, Oreste Rossi şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0463)

Intervenţie

Véronique De Keyser a prezentat un amendament oral la considerentul L. Întrucât niciun deputat nu s-a opus adoptării amendamentului oral în cauză, acesta a fost reţinut.


18.2. Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 şi B7-0514/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0503/2012

(care înlocuieşte B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 şi B7-0514/2012):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan şi Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0464)


18.3. Situaţia migranţilor din Libia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 şi B7-0519/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0504/2012

(care înlocuieşte B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 şi B7-0519/2012):

depusă de următorii deputaţi:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan şi Jean Roatta, în numele Grupului PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0465)

(Propunerea de rezoluţie B7-0517/2012 a devenit caducă.)


19. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


20. Decizii privind anumite documente

Decizia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolele 41 şi 74f din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.11.2012)

AFCO

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.11.2012)

AFCO

- Propunere de modificare a Protocolului nr. 6 privind stabilirea sediilor unor instituţii ale Uniunii Europene (2012/2308(INI)) -

AFET

- Rolul UE în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit (2012/2287(INI))
(aviz: DEVE)

BUDG

- Planificarea în perspectivă a politicilor şi tendinţele pe termen lung: implicaţii bugetare pentru dezvoltarea capacităţilor (2012/2290(INI))
(aviz: REGI)

CONT

- Cadrul integrat de control intern (2012/2291(INI))
(aviz: REGI)

- Raportul anual pe 2011 privind protejarea intereselor financiare ale UE - Combaterea fraudei (2012/2285(INI))
(aviz: AFET, PECH, AGRI, BUDG, REGI)

CULT

- Promovarea sectoarelor culturale și creative din UE ca surse de creștere economică și de locuri de muncă (2012/2302(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, JURI, REGI)

- Televiziunea conectată (2012/2300(INI))

DEVE

- Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - definirea cadrului de după 2015 (2012/2289(INI))
(aviz: FEMM)

- Autorităţile locale şi societatea civilă: Angajamentul Europei de a sprijini dezvoltarea durabilă (2012/2288(INI))

ECON

- Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (2012/2286(INI))
(aviz: CONT)

EMPL

- Locuinţele sociale în Uniunea Europeană (2012/2293(INI))
(aviz: FEMM, REGI)

- Negocieri colective transfrontaliere şi dialog social transnaţional (2012/2292(INI))
(aviz: FEMM)

ENVI

- Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa (2012/2295(INI))
(aviz: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

- Ecoinovarea - locuri de muncă şi creştere economică prin intermediul politicii de mediu (2012/2294(INI))
(aviz: REGI)

FEMM

- Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (2012/2301(INI))
(aviz: EMPL, REGI)

TRAN

- Politica externă a UE în domeniul aviației – Abordarea provocărilor viitoare (2012/2299(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, INTA)

- Promovarea unei strategii europene privind tehnologiile de transport în folosul viitoarei mobilităţi durabile a UE (2012/2298(INI))
(aviz: ITRE, REGI)

- Realizarea de progrese în domeniul politicii transportului maritim şi în cel al politicii turismului în UE (2012/2297(INI))
(aviz: PECH, ENVI, EMPL, ITRE, REGI)

- O strategie pentru introducerea unui serviciu european de taxare rutieră electronică şi a unui sistem european de viniete pentru vehiculele particulare uşoare (2012/2296(INI))
(aviz: ITRE, JURI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 97 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea către SEAE şi Consiliu privind revizuirea în 2013 a modului de organiizare şi funcţionare a SEAE (2012/2253(INI))
aviz: BUDG, CONT, DEVE

Comisii asociate

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 15.11.2012)

ENVI

- Normele de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
(aviz: ITRE)
Comisii asociate: ENVI, EMPL

Sesizarea comisiilor

JURI

- Intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: JURI, IMCO, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Statisticile demografice europene (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, AFCO, ENVI, ECON, REGI

EMPL

- Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Regulament privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

ENVI

- Condițiile specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
retrimis fond: PECH
aviz: ENVI


21. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

111

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

183

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

147

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

250

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

111

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

115

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

205

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

168

0033/2012

Mario Borghezio

10

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

84

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

42

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

54

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

159


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 10 decembrie 2012 şi 13 decembrie 2012.


24. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate