Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2012 - Strasbourg

3. Kodukorra tõlgendamine

Istungi juhataja teavitas parlamenti vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 artikli 187 alljärgnevast tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kelle poole oli pöördutud kõnealuse sätte kohaldamise küsimuses:

"Kui mõne parlamendikomisjoni täisliikme koht on vabaks jäänud, on samasse fraktsiooni kuuluval alalisel asendusliikmel õigus osaleda ajutiselt tema asemel hääletustel, kuni täisliikme koht vastavalt artikli 186 lõikele 5 ajutiselt täidetakse või, kui seda ei tehta, siis kuni uue täisliikme nimetamiseni. See õigus tuleneb parlamendi otsusest komisjoni arvulise koosseisu kohta ja selle eesmärk on tagada, et hääletamisel saaks osaleda sama arv asjaomase fraktsiooni liikmeid nagu enne koha vabaksjäämist."

Kui enne järgmise päeva (teisipäeva, 11. detsembri 2012. aasta) istungi avamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust ei vaidlusta (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika