Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 decembrie 2012 - Strasbourg

3. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 187 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, formulată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

„În cazul unui loc vacant al membrului titular al unei comisii, un membru supleant permanent din acelaşi grup politic are dreptul să participe la vot în locul său, cu titlu temporar, până la înlocuirea provizorie a membrului titular în conformitate cu articolul 186 alineatul (5) sau, în lipsa unei astfel de înlocuiri provizorii, până la numirea unui nou membru titular. Acest drept este întemeiat pe decizia Parlamentului privind componenţa numerică a comisiei şi vizează garantarea participării la vot a unui număr de membri ai grupului politic în cauză egal cu numărul existent înainte ca postul să devină vacant.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin patruzeci de deputaţi (articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură), formulată până la deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 11 decembrie 2012, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate