Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2012 - Štrasburg

3. Výklad rokovacieho poriadku

V súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku predseda informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený posúdením výkladu článku 187 rokovacieho poriadku, navrhuje tento výklad:

V prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru je stály náhradník z rovnakej politickej skupiny oprávnený zúčastniť sa na hlasovaní namiesto riadneho člena, avšak len do rozhodnutia o prechodnom náhradníkovi riadneho člena podľa článku 186 ods. 5, alebo ak nedôjde k prechodnému nahradeniu, do vymenovania nového riadneho člena. Toto oprávnenie vychádza z rozhodnutia Parlamentu o počte členov výboru a jeho cieľom je zaručiť, aby sa na hlasovaní zúčastňoval rovnaký počet členov príslušnej politickej skupiny ako predtým, než došlo k uvoľneniu miesta.

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie proti tomuto výkladu námietku (článok 211 ods. 4 rokovacieho poriadku) do otvorenia zajtrajšieho rokovania, t. j. do utorka 11. decembra 2012, výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia