Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

5. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Marine Le Pen, vilket hade krävts av den allmänna åklagaren vid appellationsdomstolen i Lyon.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy