Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras

7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo įgyvendinimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą nustatomos specialios laikinosios Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, skyrimo (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika