Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2012 - Strasbourg

7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 Poslovnika):

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994 in Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT, ter o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev unije zaradi pristopa Hrvaške k Evropski Uniji (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov