Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2012 - Strasbourg

9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000164/2012) af Syed Kamall og James Elles for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) af Klaus-Heiner Lehne, for Retsudvalget, til Kommissionen: Mægling på det civil- og handelsretlige område (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012) af Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: EU's vækst (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012) af Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Væksten i EU (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012) af Jürgen Creutzmann, Toine Manders og Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: (B7-0551/2012).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău og Giommaria Uggias om fremme af nautisk turisme i Den Europæiske Union (0038/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik