Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras

9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- (O-000164/2012), kurį pateikė Syed Kamall ir James Elles ECR frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne, Teisės reikalų komiteto vardu, Komisijai: Mediacija civilinėse ir komercinėse bylose (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012), kurį pateikė Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ir Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012), kurį pateikė Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012), kurį pateikė Jürgen Creutzmann, Toine Manders ir Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0551/2012).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău ir Giommaria Uggias: dėl jūrų turizmo skatinimo Europos Sąjungoje (0038/2012).

Teisinė informacija - Privatumo politika