Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 10. decembris - Strasbūra

9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-000164/2012), kuru uzdeva Syed Kamall un James Elles ECR grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0369/2012).

- (O-000169/2012), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne Juridiskās komitejas vārdā Komisijai: Mediācija civillietās un komerclietās (B7-0370/2012).

- (O-000209/2012), kuru uzdeva Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Izaugsme Eiropas Savienībā (B7-0371/2012).

- (O-000210/2012), kuru uzdeva Hannes Swoboda S&D grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0372/2012).

- (O-000211/2012), kuru uzdeva Jürgen Creutzmann, Toine Manders un Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0551/2012).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău un Giommaria Uggias − par ūdens tūrisma veicināšanu Eiropas Savienībā (0038/2012).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika