Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2012 - Strasbourg

9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika)

- (O-000164/2012), ki sta ga postavila Syed Kamall in James Elles v imenu skupine ECR Komisiji: Rast EU (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu Odbora za pravne zadeve Komisiji: Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012), ki so ga postavili Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric in Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Rast EU (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012), ki ga je postavil Hannes Swoboda v imenu skupine S&D Komisiji: Rast EU (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012), ki so ga postavili Jürgen Creutzmann, Toine Manders in Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE Komisiji: Rast EU (B7-0551/2012).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău in Giommaria Uggias o spodbujanju navtičnega turizma v Evropski uniji (0038/2012).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov