Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2012 - Strasbourg

10. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 et INF 15/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Den Europæiske Ombudsmands forslag til bevillingsoverførsel 4/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens forslag til bevillingsoverførsel V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2012, DEC 2/2012 et DEC 3/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2012.

°
° ° °

Den Europæiske Unions Domstol meddelte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 24 Budgetmyndigheden sine forslag til bevillingsoverførsel 6/2012 et 7/2012.

°
° ° °

Budgetudvalget godkendte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 24, stk. 4, samt ifølge fortolkningen af punkt 20 i fælleserklæringen om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 47, stk. 1, ikke at gøre indsigelse mod Den Europæiske Ombudsmands forslag vedrørende ændring af stillingsfortegnelse 1 – regnskabsåret 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik