Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 10. decembris - Strasbūra

10. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 un INF 15/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 4/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Revīzijas palātas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem DEC 1/2012, DEC 2/2012 un DEC 3/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2012.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. pantu Eiropas Savienības Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par priekšlikumu apropriāciju pārvietojumiem 6/2012 un 7/2012.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 47. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu grozījumu izdarīšanai štatu sarakstā Nr. 1 — 2012. finanšu gads.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika