Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

10. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från Regionkommittén om anslagsöverföringarna INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 och INF 15/2012.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från Europeiska ombudsmannen om anslagsöverföring 4/2012.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från revisionsrätten om om anslagsöverföring V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om anslagsöverföringarna DEC 1/2012, DEC 2/2012 och DEC 3/2012.

Budgetutskottet hade i enlighet med artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från Regionkommittén om anslagsöverföring DEC 1/2012.

°
° ° °

I enlighet med artikel 24 i budgetförordningen hade Europeiska unionens domstol underrättat budgetmyndigheten om sina förslag till anslagsöverföringar 6/2012 och 7/2012.

°
° ° °

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 47.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget från Europeiska ombudsmannen om ändring av tjänsteförteckningen 1 – budgetåret 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy