Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2012 - Strasbourg

12. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

Euroopan parlamentti teki 23. lokakuuta 2012 päätöksen pidättää Martin Ehrenhauserin parlamentaarinen koskemattomuus Wienin syyttäjänviraston käsiteltävänä olevan menettelyn puitteissa (istunnon pöytäkirja 23.10.2012, kohta 6.1). Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat siihen liittyen ilmoittaneet parlamentille työjärjestyksen 7 artiklan 9 kohdan mukaisesti oikeuskäsittelyn päättyneen.

Kyseinen ilmoitus välitetään tiedoksi JURI-valiokunnalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö