Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

14. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för denna sammanträdesperiod (PE 500.368/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy