Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0303(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0360/2012

Внесени текстове :

A7-0360/2012

Разисквания :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0478

Протокол
Понеделник, 10 декември 2012 г. - Страсбург

15. Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Междинен доклад относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - комисия по външни работи. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra представи доклада и препоръката.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Pierre Audy (по някои изказвания на Karel De Gucht), Eva Joly (докладчик по становището на комисията DEVE), Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, и Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Renate Weber, от името на групата ALDE, Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, Edvard Kožušník, от името на групата ECR, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek и Pablo Zalba Bidegain (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Karel De Gucht и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 11.12.2012 г и точка 8.14 от протокола от 11.12.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност