Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0303(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0360/2012

Predkladané texty :

A7-0360/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0478

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2012 - Štrasburg

15. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (rozprava)
Doslovný zápis

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra uviedol správu a odporúčanie.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy (k niektorým vyjadreniam Karla de Guchta), Eva Joly (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE a Luis Yáñez-Barnuevo García v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Renate Weber v mene skupiny ALDE, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, Edvard Kožušník v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek a Pablo Zalba Bidegain ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: Karel De Gucht a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 11.12.2012 a bod 8.14 zápisnice zo dňa 11.12.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia