Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0249(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0388/2012

Ingivna texter :

A7-0388/2012

Debatter :

PV 10/12/2012 - 16
CRE 10/12/2012 - 16

Omröstningar :

PV 11/12/2012 - 8.16
CRE 11/12/2012 - 8.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0481

Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

16. Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David redogjorde för rekommendationen.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Pino Arlacchi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek, Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lange, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Murphy, samt Luis Yáñez-Barnuevo García.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: João Ferreira ställde en fråga ("blått kort") till Luis Yáñez-Barnuevo García, som denne besvarade, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin samt Richard Howitt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira och Andrew Henry William Brons.

Talare: Karel De Gucht, Mário David och Richard Howitt, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 11.12.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy