Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0458(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0208/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0208/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0466

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

18. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας [2011/0458(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Ο Vital Moreira παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paolo Bartolozzi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Vital Moreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου