Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0340/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0340/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 20
CRE 10/12/2012 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0482

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

20. Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών [2012/2129(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Η Roberta Angelilli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου