Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0341/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0341/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0468

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

21. Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς [2012/2030(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Ο Pablo Arias Echeverría προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid και Ildikó Gáll-Pelcz.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου