Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0373/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0373/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 22
CRE 10/12/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.18
CRE 11/12/2012 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0483

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

22. Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται [2012/2041(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Η Anna Rosbach προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Θεόδωρος Σκυλακάκης, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki και Zofija Mazej Kukovič.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου